คำเตือนจาก Airbus สะท้อนความคิดเห็นที่ทำในวันพุธโดยเจ้านายของซีเมนส์ในสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรควรจะยังคงอยู่ในสหภาพศุลกากรหลัง Brexit เว้นแต่จะมี “ทางเลือกที่เหมาะสม” สัปดาห์ที่ผ่านมา Paul Drechsler ประธานที่ปรึกษาของ CBI กล่าวว่าบางส่วนของอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์หากประเทศที่เหลือสหภาพศุลกากรสหภาพยุโรป

พอล Drechsler กล่าวว่า บริษัท เจ้านายรถได้มาหาเขาบอกว่าอุตสาหกรรมจะประสบหากไม่มี “การค้าไร้เสียดทานจริง” นาย Drechsler ยังกล่าวว่ามี “หลักฐานเป็นศูนย์” ว่าข้อตกลงทางการค้านอกสหภาพยุโรปจะให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่สหราชอาณาจักร