รถรับจ้าง: เติมน้ำมันเครื่องผิด ชีวิตเปลี่ยน เติมน้ำมันเครื่องผิด ชีวิตเปลี่ยน ! เชื่อว่าหลายคนที่ใช้รถคงไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นแน่ เพราะการใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสมต่อตัวเครื่องยนต์นั้น อาจจะทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการพังได้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูงตามมา วันนี้เราจึงมีข้อเสียของการใช้น้ำมันเครื่องผิดประเภทกับรถยนต์และวิธีแก้ไขมาฝากกัน เพื่อให้คุณได้เข้าใจว่าการใช้น้ำมันเครื่องสำคัญกับรถยนต์ของคุณมากแค่ไหน

ข้อเสียของการใช้น้ำมันเครื่องไม่เหมาะสมกับรถยนต์

การใช้น้ำมันเครื่องผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมต่อตัวรถยนต์ มีข้อเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

1.เครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มสมรรถนะ
การใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มที่ เช่น การใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดที่ไม่สอดคล้องกับตัวเครื่องยนต์ อาจจทำให้เกิดการเสียดสีหรือแรงเสียดทานที่ส่งผลกระทบต่อตัวชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ได้

2.ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เกิดอาการสึกหรอ
น้ำมันเครื่องเป็นปัจจัยที่ช่วยหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานของชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องยนต์ หากคุณใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะทำให้ชิ้นส่วนนั้นๆ เกิดแรงเสียดสีเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้อาการสึกหรอต่างๆ ตามมา

ข้อเสียเหล่านี้จะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ในรถยนต์ของคุณเกิดสภาวะเสื่อมสภาพ ทำให้กำลังเครื่องยนต์ลดต่ำลง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ระบบเครื่องยนต์พังก่อนเวลาอันควร คำถามที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้น้ำมันเครื่องผิดประเภทก็คือ ผู้ใช้รถจะมีวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร หากใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเราก็มีวิธีแก้ไขปัญหา หากคุณเติมน้ำมันเครื่องผิดมาฝากกันอีกเช่นเคย

วิธีแก้ไขหากเติมน้ำมันเครื่องผิด

1.งดใช้งานเครื่องยนต์ : เมื่อพบว่าใช้น้ำมันหล่อลื่นผิดประเภท ให้งดใช้รถ หลีกเลี่ยงการสตาร์ทรถหลังจากเติมน้ำมันเครื่อง
2.ถ่ายน้ำมันในถังออก: จากนั้นให้คุณถ่ายน้ำมันเครื่องที่เติมผิดเข้าไปออกให้หมด แล้วทำการไล่ระบบใหม่
3.เติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไป : หลังจากทำการไล่ระบบแล้วให้เติมน้ำมันเครื่องที่ถูกประเภทของรถยนต์เข้าไปใหม่
4.สตาร์ทเครื่องยนต์ และสังเกตอาการ : เมื่อทำการเติมน้ำมันเครื่องถูกประเภทเข้าไปแล้ว ให้ลองสตาร์ทรถยนต์ และสังเกตอาการว่ารถยนต์กลับมาใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่
5.เร่งเครื่องยนต์เพื่อทดสอบความปกติ : วิธีการตรวจสอบสภาพความปกติของเครื่องยนต์ ให้คุณทำการเร่งเครื่องยนต์ และเปิดโหมดการทำงานของฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถว่าอยู่ในสภาพที่ปกติ ใช้งานได้หรือไม่ ถ้าไม่พบความขัดข้องใดๆ แสดงว่ารถยนต์ของคุณกลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้ว