กำลังการผลิตติดตั้งของปากีสถานคือ 7,477 โครงการพลังงานใหม่ของประเทศได้รับเครดิตลดการปล่อยก๊าซที่ได้รับการรับรองภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาดเกาหลีใต้และมาเลเซียได้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยเช่นกัน หลังจากที่ได้มีการขยายการตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานของประเทศและบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อินโดนีเซียมีการจัดอันดับที่เก้าในภูมิภาคตามด้วยเกาหลีเหนือที่สร้างกระแสไฟฟ้าเกือบ 70% ผ่านทางไฟฟ้าพลังน้ำตามรายงานดังกล่าวข้างต้น กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของประเทศลาวมีจำนวนทั้งสิ้น 4,984 เมกะวัตต์และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ส่งออกไฟฟ้าไปยังประเทศจีนเวียดนามและไทยและมีความประสงค์จะจัดหาไฟฟ้าพลังน้ำแก่กัมพูชาและพม่า ตามมาด้วยไทยฟิลิปปินส์และพม่า