บรรยากาศในการประชุมสภาวันนี้วาระการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณปี 2561 และ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังปี 2561 ยืนยันว่ารัฐบาลต้องบริหารเงินภายใต้เงินคงคลังที่ตั้งไว้ โดยนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองเป็นความตั้งใจทำให้ประชาชนแต่รัฐบาลต้องพิจารณาตามความเหมาะสม และการนำมากำหนดในยุทธศาสตร์ 12 ด้าน