คสช.เผยพัฒนาริมคลองลาดพร้าวคืบหน้า 36 เปอร์เซ็นต์ หวังเป็นโครงการนำร่องแก้ปัญหารุกล้ำลำน้ำ คืนพื้นที่สาธารณะส่วนรวมใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคสช.ในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะเพื่อจัดระเบียบและพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนริมคลอง โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1 (กกล.รส.ทภ.1) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 มีงานสำคัญ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตตามแนวคลอง ระยะ 45.3 กิโลเมตร (กม.) ด้วยการตอกเสาเข็ม การรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำลำคลอง การสร้างบ้านมั่นคงรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการสร้างการรับรู้และความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งความคืบหน้าของโครงการล่าสุด ในเดือนพ.ค.2561 คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นการก่อสร้างเขื่อนได้ดำเนินการตอกเสาเข็มไปแล้ว 15.85 กม. จำนวน 21,091ต้น ส่วนการรื้อย้ายบ้านเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 5,101 หลังนั้น ได้ดำเนินการรื้อย้ายแล้ว 2,066 หลัง ส่วนที่เหลือรอการก่อสร้างบ้านมั่นคงให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การก่อสร้างบ้านมั่นคงมีเป้าหมายดำเนินการใน 50 ชุมชน 7,069 ครัวเรือน โดยขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างบ้านเสร็จแล้วใน 29 ชุมชน จำนวน 2,635 หลัง ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวได้เร่งรัดผู้รับเหมาในการสร้างบ้านมั่นคงให้แล้วเสร็จอีก 27 โครงการ จำนวน 1,660 หลังคาเรือนภายในเดือน ธ.ค.นี้  ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการอีก 1,740 หลังคาเรือน คสช.ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบปะพูดคุยชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ เข้าเจรจาเป็นรายครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว ถือเป็นโครงการนำร่องในการแก้ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะอย่างเป็นระบบที่จะเป็นต้นแบบและขยายไปสู่การแก้ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในพื้นที่อื่นๆต่อไป.