ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนแก่งกระจานตอนต้นในบ่ายวันอาทิตย์ ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ตำบลเมืองรวมทั้งชุมชนในอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่าแพอำเภอบ้านลาดและบ้านแหลม เจษฎากล่าวว่าเขาได้สั่งให้สำนักงานสาธารณสุขทุกแห่งโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเจ้าพระยา

เพื่อรวบรวมกระสอบทรายและมีปั๊มน้ำพร้อมแล้ว นอกจากนี้ยังมีรถขับเคลื่อนสี่ล้อและชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 20,000 ชุดสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกคำสั่งให้โรงพยาบาลในพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์และเครื่องมือไปยังพื้นที่ที่สูงขึ้นและใช้มาตรการในการจัดการกับปัญหาน้ำท่วมในบริเวณของตน เลขาธิการถาวรดร. เจษฎาโชคดีดำรงสุขกล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาได้สั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์ของเขื่อนและแจ้งให้โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงปฏิบัติ